Status prawny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

  • Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz. U. z 2015 r., poz 1095, 1767 z 2016 r. poz .64,
  • Statutu uchwalonego przez Radę Naukową IETU i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Jednostką nadzorującą jest Minister właściwy do spraw środowiska na podstawie obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2013 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska (M.P. 2013, poz. 893).

Informacje

  • Data publikacji: 4 stycznia 2017
  • Data modyfikacji: 11 czerwca 2024
  • Autor: Katarzyna Lubera
  • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]