Kontrole

Kontrole przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:

 • Gospodarka finansowa instytutów badawczych (Delegatura NIK w Katowicach)
  Termin kontroli: 13.05.2020 - 30.06.2020
 • Gospodarowanie majątkiem (Delegatura NIK w Katowicach)
  Termin kontroli: 2011.04.13-06.01

Kontrole przeprowadzone przez Ministerstwo nadzorujące w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:

 • Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem
  Termin kontroli: 2021.06.15 - 2021.09.30
 • Kontrola problemowa
  Termin kontroli: 2018.05.21 - 2018.06.15
 • Gospodarowanie majątkiem
  Termin kontroli: 2016.08.26
 • Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem
  Termin kontroli: 2015.11.30-12.04
 • Realizacja programu naprawczego
  Termin kontroli: 2014.02.10-14
 • Gospodarka finansowa IETU
  Termin kontroli: 2013.04.08-12
 • Działalność finansowa, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania Instytutem
  Termin kontroli: 2012.11.05-13

Kontrole przeprowadzone przez inne instytucje:

 

 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy
  Temat kontroli: Prawo Pracy
  Termin kontroli: 2022.01.20 - 2022.02.10
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Temat kontroli: kontrola umowy
  Termin kontroli: 11-14.01.2022
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Marszałek Woj. Śląskiego
 • Temat kontroli: kontrola projektu
 • Termin kontroli: 8.04.2022
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Państwowe w Katowicach
  Temat kontroli: wg upoważnienia
  Termin kontroli: 2021.11.03
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Temat kontroli: wg upoważnienia
  Termin kontroli: 2021.08.03-2021.09.02
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
  Temat kontroli: wg upoważnienia
 • Termin kontroli: 13.10. - 27.10.2022
 • Temat kontroli: wg upoważnienia
  Termin kontroli: 2019.07.12
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR
  Temat kontroli: działalność statutowa
  Termin kontroli: 2018.10.01
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Temat kontroli: wg upoważnienia
 • Termin kontroli: 12.05-3.08.2021
  Temat kontroli: wg upoważnienia
  Termin kontroli: 2018.08.27
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach
  Temat kontroli: Kontrola warunków pracy
  Termin kontroli: 2018.08.22-28
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Polskie Centrum Akredytacji
  Temat kontroli: Ocena w ramach planowanego nadzoru kod A-1679-2016
  Termin kontroli: 2016.10.24-25
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2016.01.26
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach
  Temat kontroli: Kontrola warunków pracy
  Termin kontroli: 2015.09.2
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Temat kontroli: Merytoryczna realizacja projektu „Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni” – CRIS
  Termin kontroli: 2015.09.22
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR
  Temat kontroli: Realizacja projektu „Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni” – CRIS
  Termin kontroli: 2015.09.15-24
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  Temat kontroli: Kontrola realizacji zadania realizację zadania „Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych”
  Termin kontroli: 2015.06.22
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Generalna Inspekcja Kontroli Skarbowej
  Temat kontroli: Realizacja projektu „Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni” – CRIS
  Termin kontroli: 2015.06.19-08.12
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Temat kontroli: Kontrola realizacji, rozliczeń finansowych i rezultatów projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2015.06.16-19
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2015.04.28-29
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR
  Temat kontroli: Działalność statutowa
  Termin kontroli: 2015.04.06
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Urząd Pracy Dąbrowa Górnicza
  Temat kontroli: Realizacja umowy stażowej
  Termin kontroli: 2015.03.23
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: POL-TAX Sp. z o.o.
  Temat kontroli: Badanie sprawozdania finansowego za 2014
  Termin kontroli: 2015.03.18-20
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR
  Temat kontroli: Działalność statutowa
  Termin kontroli: 2015.03.17-18
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Państwowe w Katowicach
  Temat kontroli: Praca archiwum zakładowego
  Termin kontroli: 2015.03.11
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu „Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni” – CRIS
  Termin kontroli: 2014.12.17
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2014.12.01
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR
  Temat kontroli: Audyt projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2014.11.21
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2014.01.13
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Chorzowie
  Temat kontroli: Ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych
  Termin kontroli: 2013.06.17-28
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Temat kontroli: Kontrola realizacji i rozliczeń rzeczowo-finansowych projektu „Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – Sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów” ENVEUROPE, Program LIFE+
  Termin kontroli: 2013.06.11-14
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Fundacja Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Geokompozyty sorbujące wodę-innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin” GEOSAP
  Termin kontroli: 2013.06.04-06
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji i rozliczeń finansowych projektu „Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – Sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów” ENVEUROPE, Program LIFE+
  Termin kontroli: 2013.05.10
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2013.05.08-09
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Tauron Ciepło
  Temat kontroli: Kontrola stanu technicznego urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych
  Termin kontroli: 2013.04.17
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Wydział Rozliczeń Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Departament Programów Europejskich
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji, rozliczeń finansowych, projektu „Kompleksowa analiza kluczowych źródeł zagrożeń środowiskowych” FOKS
  Termin kontroli: 2013.04.12
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna oddział w Katowicach
  Temat kontroli: Warunki pracy oraz wykonanie zarządzeń decyzji nr NS/HP/BG/432/72-6/10/39/2012 z dnia 12.03.2013r.
  Termin kontroli: 2013.02.05
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2012.11.06-07
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna oddział w Katowicach
  Temat kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej 23.02.2012
  Termin kontroli: 2012.10.22
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2012.06.26
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy w Katowicach
  Temat kontroli: Rozliczenie oraz zasadność zwrotu bezpośredniego podatku VAT za grudzień 2011
  Termin kontroli: 2012.03.07-12
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Sanitarna oddział w Katowicach
  Temat kontroli: Warunki pracy
  Termin kontroli: 2012.02.23-03.01
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2012.02.14
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy w Katowicach
  Temat kontroli: Rozliczanie oraz zasadność zwrotu bezpośredniego podatku VAT za wrzesień 2011
  Termin kontroli: 2012.01.03
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Państwowe w Katowicach
  Temat kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
  Termin kontroli: 2011.12.20
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Temat kontroli: Art.62 ustawy prawo budowlane po kontroli NIK
  Termin kontroli: 2011.11.30
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Temat kontroli: Art.62 ustawy prawo budowlane po kontroli NIK
  Termin kontroli: 2011.10.03
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Z upoważnienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju kontrola przeprowadzona przez Fundację Fundusz Współpracy
  Temat kontroli: Kontrola dokumentacji finansowej projektu POIG „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” – in2in
  Termin kontroli: 2011.08.11
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Wojewoda Śląski
  Temat kontroli: Kontrola finansowa projektu „Polepszenie jakości powietrza w regionie przygranicznym Czechy–Polska”
  Termin kontroli: 2010.03.03-10

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 2 lutego 2023
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]