Przedmiot działalności i kompetencje

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) w Katowicach działa w obszarze ochrony środowiska, zdrowia środowiskowego i zrównoważonego rozwoju.
Obszar działalności obejmuje następujące dziedziny nauki: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki ekonomiczne, nauki matematyczne, nauki o zdrowiu, nauki o Ziemi, nauki leśne, nauki techniczne.
Do zadań IETU należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie i upowszechnianie ich wyników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i kształtowania środowiska.

Działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych IETU obejmuje w szczególności zagadnienia:

 1. zrównoważonego rozwoju;
 2. ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami;
 3. narzędzi wsparcia ekoinnowacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych;
 4. metodyki badań w zakresie ochrony i inżynierii środowiska;
 5. jakości i stanu środowiska, w szczególności w odniesieniu do terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz obszarów zagrożeń ekologicznych;
 6. nowoczesnych metod zarządzania jakością środowiska.

Ponadto Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych:

 1. prowadzi działania z zakresu komunikacji społecznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju;
 2. organizuje i prowadzi sekretariat Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii;
 3. prowadzi działania, w tym edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz rozwoju kadry naukowej, badawczo-technicznej i inżynieryjno-technicznej placówek badawczych;
 4. współpracuje z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z innymi podmiotami;
 5. opracowuje ekspertyzy, opinie oraz oceny dotyczące stanu środowiska w zakresie objętym przedmiotem działania IETU;
 6. wykonuje inne zadania zlecone przez organ nadzorujący;
 7. prowadzi działalność gospodarczą.

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 21 lutego 2017
 • Autor: Administrator
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]