Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i formalno- prawnej budowy 3 modułów budynków gospodarczych w technologii szkieletowej prefabrykowanej o powierzchni łącznej ok. 136 m2 z możliwością etapowania (podzielenia) robót na trzy etapy – ZP/03/ZO/FA/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie dokumentacji projektowej, technicznej i formalno- prawnej budowy 3 modułów budynków gospodarczych w technologii szkieletowej prefabrykowanej o powierzchni łącznej ok.136 m2 z możliwością etapowania (podzielenia) robót na trzy etapy.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2022 r. godzina 14:00.

Informacje

  • Data publikacji: 20 lipca 2022
  • Data modyfikacji: 20 lipca 2022
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Dorota Trybała

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]