Opracowanie Specjalnego Programu wspieranego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wyznaczającego ramy dla Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji (TPST) – DT/01/ZP/16/PN/DX/2020

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach (IETU) przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na OPRACOWANIE SPECJALNEGO PROGRAMU WSPIERANEGO Z FUNDUSZU NA RZECZ  SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI, WYZNACZAJĄCEGO RAMY DLA TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI (TPST).

Ze względu na złożoność tematyki objętej przedmiotem zamówienia IETU podjął decyzję o przeprowadzeniu dialogu technicznego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

Wnioski należy składać osobiście, pocztą lub na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu, w terminie do dnia 8.07.2020 r. godz. 15:00.

 

Informacje

  • Data publikacji: 1 lipca 2020
  • Data modyfikacji: 1 lipca 2020
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]