Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w latach 2022 – 2023 z siedziby Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – ZP/30/ZO/FA/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego na: Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych w latach 2022 – 2023 z siedziby Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Informacje

  • Data publikacji: 27 grudnia 2021
  • Data modyfikacji: 30 grudnia 2021
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Dorota Trybała

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]