Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych (wzorców) – ZP/11/PN/BL/2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych (wzorców) dla Instytutu Ekologii Terenów  Uprzemysłowionych -  ZP/11/PN/BL/2019

Informacje

  • Data publikacji: 28 listopada 2019
  • Data modyfikacji: 23 stycznia 2020
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]