Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – ZP/10/WR/BL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Ekologii Terenów  Uprzemysłowionych -  ZP/10/WR/BL/2020

Informacje

  • Data publikacji: 26 sierpnia 2020
  • Data modyfikacji: 26 sierpnia 2020
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]