Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i mikrobiologicznych, wzorców, szkła i akcesoriów laboratoryjnych – ZP/11/TP-1/BL/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne przeprowadzone w trybie podstawowym na: Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych i mikrobiologicznych, wzorców, szkła i akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Ekologii Terenów  Uprzemysłowionych -  ZP/11/TP-1/BL/2022

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-222933da-195a-11ed-b950-8227d40187e8

Informacje

  • Data publikacji: 16 sierpnia 2022
  • Data modyfikacji: 16 sierpnia 2022
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]