Realizacja pięciu wideoklipów promujących projekty badawczo – rozwojowe – ZP/28/TP-1/BO/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne przeprowadzone w trybie podstawowym na: Realizację pięciu wideoklipów promujących projekty badawczo - rozwojowe - ZP/28/TP-1/BO/2022

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-ad018033-3802-11ed-9171-f6b7c7d59353

Informacje

  • Data publikacji: 19 września 2022
  • Data modyfikacji: 19 września 2022
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]