Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucja i przesył) do budynków Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – ZP/32/TP-1/FA/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne przeprowadzone w trybie podstawowym na: Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucja i przesył) do budynków Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - ZP/32/TP-1/FA/2022

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym:

https://ezamowienia.gov.pl

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-d325baa2-723d-11ed-aea3-5a7c432eaced

Informacje

  • Data publikacji: 2 grudnia 2022
  • Data modyfikacji: 2 grudnia 2022
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]