Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 Etap V – Rozbudowa istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC – ZP/11/PN/DI/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych mieszczącym się w Katowicach przy ul. Kossutha 6 Etap V - Rozbudowa istniejącego klastra wysokiej dostępności HA poprzez dostawę, wdrożenie i konfigurację trzech serwerów, macierzy dyskowej oraz przełącznika FC -  ZP/11/PN/DI/2018

Informacje

  • Data publikacji: 31 października 2018
  • Data modyfikacji: 22 listopada 2018
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]