Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych (2)- ZP/33/PN/BL/2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywną dostawę odczynników chemicznych (2) dla Instytutu Ekologii Terenów  Uprzemysłowionych -  ZP/33/PN/BL/2020

Informacje

  • Data publikacji: 30 grudnia 2020
  • Data modyfikacji: 16 lutego 2021
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Dorota Trybała

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]