Modernizacja sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – Etap IV. – ZP/09/PN/FA/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację sieci teleinformatycznej oraz dedykowanej sieci elektrycznej w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przy ul. Kossutha 6 – Etap IV  -  ZP/09/PN/FA/2017

Informacje

  • Data publikacji: 29 sierpnia 2017
  • Data modyfikacji: 11 października 2017
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]