Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucja i przesył ciepła) do budynków Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – ZP/07/WR/FA/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Kompleksową dostawę energii cieplnej (sprzedaż, dystrybucję i przesył ciepła) do budynków Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych -  ZP/07/WR/FA/2017

Informacje

  • Data publikacji: 5 września 2017
  • Data modyfikacji: 5 września 2017
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]