Dostawa przenośnego systemu pomiaru fotosyntezy roślin, bazującego na analizie gazów w podczerwieni, wraz z akcesoriami – ZP/26/TP-1/BR-3/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji , o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mówi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.:  Dostawa przenośnego systemu pomiaru fotosyntezy roślin, bazującego na analizie gazów w podczerwieni, wraz z akcesoriami -  ZP/26/TP-1/BR-3/2021

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://ietu.ezamawiajacy.pl

 

Informacje

  • Data publikacji: 12 stycznia 2022
  • Data modyfikacji: 12 stycznia 2022
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Dorota Trybała

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]