Świadczenie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości na terenie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w okresie 24 miesięcy – ZP/18/TP-1/FA/2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji , o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, o których mówi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługi pn.:  Świadczenie kompleksowych usług sprzątania oraz utrzymania czystości na terenie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w okresie 24 miesięcy -  ZP/18/TP-1/FA/2021

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://ietu.ezamawiajacy.pl

 

Informacje

  • Data publikacji: 21 grudnia 2021
  • Data modyfikacji: 21 grudnia 2021
  • Autor: Jolanta Brol
  • Osoba publikująca:Jolanta Brol

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]