Majątek i finanse

Majątek

Majątek Instytutu stanowią:

 • budynki i grunty przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity – Dz. U. nr 3 z dnia 18 kwietnia 2001 r.);
 • sprzęt komputerowy oraz infrastruktura techniczna budynków, obiektów i urządzeń wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji;
 • środki transportu;
 • aparatura naukowo-badawcza, wyposażenie oraz pozostałe środki trwałe;
 • wartości niematerialne i prawne.

Finanse

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jako państwowa osoba prawna nadzorowana przez ministra właściwego do spraw środowiska, zobowiązana do spełniania wymogów ustawy o finansach publicznych Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.

 • - 01.01.1970 (0 b)

Informacje

 • Data publikacji: 4 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 2 lutego 2023
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]