Instrukcja obsługi

Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako „inny podmiot wykonujący zadania publiczne”, zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Strukturę strony BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Nawigację po stronach BIP Instytutu Ekologii Terenu Uprzemysłowionych (BIP IETU) umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają rozwijane podkategorie. Nad tytułem każdej podstrony znajduje się menu pokrokowe czyli informacja o miejscu w strukturze strony, w którym znajduje się użytkownik (ścieżka dostępu do aktualnej lokalizacji). Obok każdego tytułu podstrony znajduje się link umożliwiający powrót do poprzedniej strony serwisu.

Powrót do strony głównej BIP IETU umożliwia kliknięcie na nazwę strony lub logotyp umieszczony w lewym górnym rogu strony.

W górnej części ekranu po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka, która po wpisaniu poszukiwanej frazy umożliwia odnalezienie wszystkich stron z daną informacją w serwisie BIP IETU. Dodatkowym narzędziem ułatwiającym wyszukanie informacji na stronie jest mapa strony znajdująca się w menu pomocniczym na dole strony, która umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich podstron BIP IETU.

W menu pomocniczym strony BIP IETU znajdującym się na dole strony umieszczone zostały:

 • mapa strony BIP IETU,
 • link do strony z informacją o Polityce Prywatności,
 • link do strony, na której znajdują się informacje o redakcji BIP IETU,
 • link do instrukcji korzystania z podmiotowej strony BIP IETU,
 • link do strony dotyczącej ponownego wykorzystania informacji publicznej,
 • link do wykazu stron internetowych prowadzonych przez IETU.

Stopka redakcyjna

Na każdej ze stron umieszczona jest stopka redakcyjna zawierająca:

 • imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację,
 • imię i nazwisko osoby, która informację opublikowała,
 • datę i godzina utworzenia informacji – automatycznie generowana data wprowadzenia informacji na dana stronę,
 • datę i godzina opublikowania informacji – automatycznie generowana data zamieszczenia informacji na stronie,
 • datę i godzina ostatniej modyfikacji informacji – automatycznie generowana data ostatniej zmiany wprowadzonej na danej stronie,
 • statystykę odwiedzin danej strony – dane generowane automatycznie informujące o liczbie odsłon danej strony,
 • rejestr zmian dokonanych na stronie – zawiera informacje na temat wszystkich zmian dokonanych na danej stronie. W szczególności dotyczy to daty dokonania poszczególnej zmiany, typu zmiany, danych osoby6 wprowadzającej zmianę oraz numeru wersji strony. Rejestr pozwala użytkownikowi prześledzić wszystkie zmiany w wersji strony, które zostały wprowadzone podczas kolejnych edycji. Kolorem zielonym oznaczone są frazy, które zostały dodane, natomiast kolorem czerwonym usunięte z danej wersji.

Rejestr stron usuniętych

Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych wraz z adnotacją o powodzie usunięcia. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony – jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma – to znaczy, że został przywrócony.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie BIP IETU może, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) zostać udostępniona:

 • na wniosek,
 • w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie.

Format udostępnianych informacji

Część informacji publicznych udostępnionych w Biuletynie posiada format załączników. Są to:

 • .pdf – Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader,
 • .doc lub .docx – dokumenty programu Microsoft Word. Do ich odczytania można skorzystać z bezpłatnego programu Word Viewer 2003  lub z bezpłatnego programu OpenOffice.
 

Informacje

 • Data publikacji: 17 stycznia 2017
 • Data modyfikacji: 9 października 2017
 • Autor: Katarzyna Lubera
 • Osoba publikująca: Administrator

Rejestr zmian

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


  [recaptcha theme:dark]