Dostawa odczynników mikrobiologicznych – kity do izolacji. ZP/18/BN/BR-5/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę odczynników mikrobiologicznych - kity do izolacji. ZP/18/BN/BR-5/2018

Informacje

  • Data publikacji: 5 października 2018
  • Data modyfikacji: 15 października 2018
  • Autor: Dorota Trybała
  • Osoba publikująca:Dorota Trybała

Rejestr zmian

There are no revisions for this post.

Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

Wanda Jarosz

Biuro Obsługi Projektów, Marketingu i Komercjalizacji Badań
32 254 60 31 w. 136 / 602 484 611

Katarzyna Lubera

Sekretariat
32 254 60 31 w. 279

Webmaster

Grzegorz Fronc

32 254 60 31 w. 283


    [recaptcha theme:dark]